Het beheren van een familiearchief is een eeuwig durende activiteit. Maar niemand heeft het eeuwige leven. Graag had ik het archief in het geheel onder willen brengen bij een instituut met een professioneel beheer. Dat is evenwel niet mogelijk gebleken. 

Het archief is nu in delen bij de meest passende archiefinstellingen ondergebracht. Wanneer u de inventarislijst bekijkt ziet u waar de betreffende stukken zijn gedeponeerd. In een enkel geval zijn stukken bij een particulier geplaatst.

Het zijn niet alleen archiefstukken die herplaatst moeten worden, maar ook objecten. Enkele zijn geschonken of in bruikleen gegeven aan een museum. Zo is het schilderij van Cornelis Alegoed geplaatst in het museum in Goes. De portretten van de familie Was, gemaakt door B. Kunst in de 19e eeuw, zijn overgedragen aan de gemeente Tholen. Een deel blijft voorlopig nog in huis bij ondergetekende.

Vooralsnog betreft het een in bewaargeving. De stichting blijft eigenaar en behoudt zeggenschap. Onder andere over de openbaarheid van stukken. Later zal de bewaargeving worden omgezet in een eigendomsoverdracht.

Van de meeste archiefstukken zijn scans gemaakt. Dit bevordert de toegankelijkheid. Daarmee wordt ook het probleem, dat verbonden is aan het verspreid plaatsen van de archiefstukken, voorkomen.

Hugo Doeleman, december 2017


Nieuws

Heeft u iets te melden aan bezoekers van deze site, stuur dan een e-mail. Relevante informatie zal worden getoond.

 • 12-10-2019: Nieuwe publicatie over de belevenissen van de familie Doeleman in W.O. II

  Op 8 november 2019 verschijnt 'De belevenissen van de familie Doeleman in de tweede wereldoorlog' door Hugo Doeleman Hzn 50 pagina's A4. ISBN; 9789082885811 een uitgave van de stichting familiearchief Doeleman. Aan de hand van brieven en documenten worden de belevenissen beschreven van een moeder,...

  + Lees meer...

 • 22-09-2019: Weer een nieuwe loot aan de stam

  Op 21 september 2019 werd in Leiden geboren Thomas Gerard Doeleman, zoon van Hugo Jan Doeleman en Ninka Lenssen (tak AT)  

  + Lees meer...

 • 12-11-2018: Jozef Efronski, opnieuw verschenen op 10 november 2018 !

  De eerste uitgave van dit boek verscheen in 1895 en werd geschreven door Adriaan Doeleman (tak AT). Hij was onderwijzer/leraar in Hooge Zwaluwe/Geertruidenberg. Het boek was bedoeld voor kinderen in de hoogste klassen van de basisschool, maar ook geschikt voor oudere kinderen en volwassenen. Het...

  + Lees meer...

 • 26-05-2018: privacybescherming

  Persoonsgegevens van nog in leven zijnde mensen, die in de administratie van het familiearchief staan worden niet openbaar gemaakt of aan derden verstrekt of het moet met instemming van belanghebbenden. De op de website geplaatste gegevens van nog in leven zijnde personen staan daar met instemming van...

  + Lees meer...

 • 07-12-2017: Het archief verhuist !

  Het beheren van een familiearchief is een eeuwig durende activiteit. Maar niemand heeft het eeuwige leven. Graag had ik het archief in het geheel onder willen brengen bij een instituut met een professioneel beheer. Dat is evenwel niet mogelijk gebleken.  Het archief is nu in delen bij de meest...

  + Lees meer...

 • 20-09-2015: Genealogie familie WAS

  In september 2015 is de 2e editie van de genealogie Was verschenen. De Engelstalige versie is verbeterd met dank aan Ellen Hodgson-Was. Ten opzichte van de Nederlandstalige versie zijn er enkele verschillen. Zo is een landkaart van het eiland Tholen toegevoegd en zijn afbeeldingen van...

  + Lees meer...